บริการ : รับส่งพัสดุ

พันธมิตรที่จัดส่งกับทางร้าน

CODE Logo ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
THP   ไปรษณีย์ไทย EMS Thailand Post (EMS)
TP2   ไปรษณีย์ไทย ลงทะเบียน Thailand Post (Register)
NJV   นินจาแวน Ninjavan
SCG   เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส SCG Yamato Express
SCGF   เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ชิล (สินค้าแช่เย็น อุณหภูมิประมาณ 0 °c ถึง 8 °c) SCG Express Chilled (The temperature is about 0 °c to 8 °c)
SCGC   เอสซีจี เอ็กซ์เพรส โฟรเซิน (สินค้าแช่แข็ง อุณหภูมิประมาณ 0 °c ถึง -15 °c) SCG Express Frozen (The temperature is about 0 °c to -15 °c)
CJE   ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) CJ Logistics
FLE   แฟลช เอ็กซ์เพรส Flash Express

 

Recent Posts

health-shop
Naturista

Latest Post