เริ่มต้นธุรกิจใหม่ วางแผน Digital Marketing Plan อย่างไรดี?

How-To-digital-marketing-plan

ในปัจจุบันนี้ทุกแบรนด์ที่เรารู้จักกัน เรียกได้ว่า มาทำการตลาดในรูปแบบ Omni Channel แนวทางการทำการตลาดที่สร้างโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ เข้ามาในฝั่งของ Digital Marketing กันมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลไม่ควรมองข้าม “Digital Marketing Plan” การประกอบธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผน ใช้ความคิด และความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงความรู้ในด้าน Digital Marketing จะทำให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

 

ดังนั้นเรามาดูขั้นตอนในการวางแผนการทำ Digital Marketing ให้มีประสิทธิภาพกันค่ะ

 1. Reach : สร้างให้แบรนด์กลายเป็นที่รู้จัก (Brand Awareness)
 2. Act: สร้างความสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจกับแบรนด์
 3. Convert : เปลี่ยนความสนใจไปสู่ Conversion ที่นำไปสู่ยอดขาย
 4. Engage : สร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อแบรนด์ในระยะยาว

1. Plan : ตั้งเป้าหมายที่ต้องการสำหรับธุรกิจ

smart-goals-for-debt-reduction

ภาพจาก clearoneadvantage.com

ขั้นตอนแรกเริ่มสำหรับการวางแผน Digital Marketing

การกำหนดเป้าหมายที่แบรนด์ต้องการเพื่อนำไปสู่การวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมไปกับเป้าหมาย โดยข้อสำคัญในการกำหนดเป้าหมายจะต้องประกอบไปด้วย

 • การทำความเข้าใจแบรนด์ หรือ Brand Statement เพื่อนำไปสู่การสื่อสารของแบรนด์ และการกำหนด Value proposition หรือคุณค่าของแบรนด์ ซึ่งสามารถระบุได้ว่าสินค้า และบริการสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างไร มีประโยชน์อย่างไร และทำไมลูกค้าควรซื้อจากบริษัทนี้และไม่ใช่บริษัทอื่น เพื่อนำ Brand Statement นี้เป็นหลักในการนำเสนอแบรนด์ต่อไป
 • การกำหนด KPI (Key Performance Indicator) บนช่องทางต่างๆ ที่ชัดเจนด้วยเป้าหมายที่เป็นไปได้จริง (SMART Goal) โดยการคำนึง
  • ความเฉพาะเจาะจงของ Goal ให้ไม่กว้างจนเกินไป (Specific)
  • สามารถวัดผลได้ (Measurable)
  • เป็นเป้าหมายที่เอื้อมถึงได้สอดคล้องไปกับ Resource ที่มีอยู่ (Achievable และ Relevant)
  • มีการกำหนดเวลาชัดเจนว่าต้องการบรรลุเป้าหมายภายในเวลาเท่าไหร่ (Timed)

2. Reach : สร้างให้แบรนด์กลายเป็นที่รู้จัก (Brand Awareness)

หลังจากที่มีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการอย่างชัดเจนแล้ว จึงนำมาสู่ขั้นตอนถัดมาคือ การทำให้แบรนด์กลายมาเป็นที่รู้จัก ซึ่งจะนำมาสู่ความน่าเชื่อถือของแบรนด์และยอดขายที่ตามมาได้ค่ะ ซึ่งแนวทางในการสร้าง Brand awareness มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • ทำคอนเทนต์ให้ความรู้อาจจะอยู่ในรูปแบบของบทความ, Infographic หรือ VDO ที่สามารถให้ความรู้แก่ผู้ติตตาม และเกิดการแชร์คอนเทนต์ต่อ
 • Give away หรือสร้างเคมเปญให้สินค้าทดลองใช้ได้ฟรี
 • ทำ SEO (Search Engine Optimization) ให้แบรนด์ติดอันดับแรกๆ ของการค้นหาเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น

3. Act: สร้างความสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจกับแบรนด์

หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายได้เริ่มรู้จักแบรนด์ของเราแล้ว ขั้นตอนต่อมาจึงเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายกระทำบางสิ่งตามเป้าหมายที่แบรนด์ตั้งเอาไว้ โดยเป็นการทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการ Interact หรือว่ามีปฎิสัมพันธ์ต่อแบรด์นั่นเองค่ะ โดยอาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้

 • การติดตามช่องทางต่างๆ ของแบรนด์
 • การกด Download E-book จากแบรนด์
 • การเข้ามาอยู่ในฐาน Database บน E-mail Marketing

4. Convert : เปลี่ยนความสนใจไปสู่ Conversion ที่นำไปสู่ยอดขาย

ขั้นตอนต่อมาถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่หลายธุรกิจให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงให้ความสนใจในแบรนด์จาก State ที่แล้วเปลี่ยนมาเป็น Conversion หรือ นำไปสู่การขายนั่นเองค่ะ

ในขั้นตอนนี้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ติดตามที่อาจจะกด Follow แบรนด์ของเราอยู่แล้วให้กลายมาเป็นลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากแบรนด์ของเรานั่นเองค่ะ โดยมีแนวทางในการทำหลากหลายรูปแบบเช่น

 • ออกโปรโมชั่นสำหรับสินค้าที่มีความคุ้มค่าและน่าสนใจ
 • ลงคอนเทนต์โปรโมทสินค้าบนช่องทาง Social Media ต่างๆ
 • ทำ UGC (User generated content) จากลูกค้าเก่าของแบรนด์

5.Engage : สร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อแบรนด์ในระยะยาว

Engage เป็นส่วนของการสร้างการมีส่วนร่วมต่อแบรนด์เพื่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาว ที่เราเรียกว่า Loyalty Customer หรือกลุ่มลูกค้าที่กลายเป็นแฟนตัวยงเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำในอนาคต โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • การทำ Retargeting
 • สร้าง Community หรือ จัดกิจกรรมสำหรับลูกค้าประจำ
 • มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก

สรุป

จาก 5 ขั้นตอนในการสร้าง Digital Marketing Plan ถือเป็นขั้นตอนที่จะสามารถช่วยให้ผู้อ่านนำมาเป็น Concept หรือ กรอบแนวคิดในการนำไปวางแผน และ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่วางเอาไว้ค่ะ ทั้งนี้ยังต้องควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ หรือออกเคมเปญทางการตลาดให้สอดคล้องไปกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมไปกับการประยุกร์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่จะเข้ามาช่วยเสริมกำลังให้ Digital Marketing Plan สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ


 

ที่มา

stepstraining.co
smartinsights.com
uplers.com
clearoneadvantage.com

Recent Posts

health-shop
Naturista

Latest Post