วิธีเติมเงิน แอฟฯเป๋าตัง สำหรับคนละครึ่ง ง่ายๆ ดูเลย!

วิธีเติมเงินเข้า เป๋าตัง g-Wallet สำหรับใช้จ่าย คนละครึ่ง เติมเงินยังไงดูเลย

วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ซึ่งสามารถทำได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 1. เติมเงินผ่าน Mobile Banking
 2. เติมเงินผ่าน QR code พร้อมเพย์
 3. เติมเงินผ่านตู้ ATM

 

*** เติมเงินผ่าน Mobile Banking ทำได้ดังนี้

 1. เปิดแอป เป๋าตัง เลือกเมนู G-Wallet แล้วคลิก เติมเงินเข้า G-Wallet
 2. เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน
 3. ทุกธนาคารจะขึ้นเมนูให้เลือก 3 ช่องทาง ได้แก่ เติมผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารนั้นๆ , QR พร้อมเพย์ และตู้ ATM
 4. เลือกอันแรกที่แอปพลิเคชันของธนาคาร จากนั้นจะมีรหัส G-Wallet ID จำนวน 15 หลัก ขึ้นมาให้กดคัดลอก
 5. กดคัดลอกรหัส G-Wallet ID แล้ว เปิดแอปพลิเคชันที่ต้องการเติมเงิน ไปที่เมนูเติมเงินจากนั้นเลือก “เติมเงินพร้อมเพย์” หรือ E-Wallet หรือบางธนาคารใช้ชื่อเมนูว่า PromtPay e-Wallet
 6. นำรหัส G-Wallet ID ที่คัดลอกไว้แล้วไปวางในช่อง E-Wallet ID และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมและคลิกเติมเงินตามปกติ

 

*** เติมเงินผ่าน QR code พร้อมเพย์ ทำได้ดังงนี้
 1. เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงินแล้ว ให้เลือกช่อง QR พร้อมเพย์
 2. บันทึกรูป QR พร้อมเพย์ ลงในโทรศัพท์
 3. เปิดแอปพลิเคชันธนาคาร ไปยังเมนู สแกน หรือ สแกนจ่าย
 4. คลิกที่ปุ่มรูปภาพ เลือก QR พร้อมเพย์ ที่บันทึกไว้ในมือถือแล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการและทำการเติมเงินปกติ


*** เติมเงินผ่านตู้ ATM

สามารถเติมเงินผ่านตู้ ATM ได้ 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

**เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 

 • เลือกเติมเงิน
 • เลือกเติมเงินพร้อมเพย์
 • เลือกประเภทบัญชี
 • ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และจำนวนเงิน เลือกตกลงเพื่อยืนยันรายการ

 **เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • เลือกเติมเงิน
 • เลือกเติมเงินพร้อมเพย์
 • เลือกประเภทบัญชี
 • ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15 หลักพร้อมระบุจำนวนเงิน
 • -ลือกยืนยัน เพื่อสิ้นสุดการทำรายการ

**เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย

 • เลือกเติมเงิน/จ่ายบิลมือถือ
 • เลือกเติมเงิน e-Wallet (PromptPay)
 • เลือกประเภทบัญชี
 • ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ ระบุจำนวนเงิน
 • เลือกยืนยันการทำรายการ

**เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ

 • เลือกชำระเงิน/เติมเงินมือถือ
 • เลือกประเภทบัญชี
 • เลือกเติมเงินพร้อมเพย์
 • ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15 หลักและจำนวนเงิน
 • เลือกยืนยันเพื่อสิ้นสุดการทำรายการ

**เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารธนชาต

 • เลือกเติมเงิน/ชำระเงิน
 • เลือกเติมเงินพร้อมเพย์
 • เลือกประเภทบัญชี
 • ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15 หลักและจำนวนเงิน
 • เลือกยืนยัน

**เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

 • เลือกเติมเงิน/จ่ายบิล
 • เลือกเติมเงินพร้อมเพย์
 • เลือกประเภทบัญชี
 • ระบุหมายเลข G-Wallet ID-15 หลัก และ ระบุจำนวนเงิน
 • เลือกยืนยัน

**เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารทหารไทย

 • เลือกโอนเงิน
 • เลือกยืนยันต้องการโอนเงิน
 • เลือกประเภทบัญชี
 • เลือกโอนเงินโดยบริการพร้อมเพย์
 • เลือกโอนเงินไปยัง E-Wallet
 • ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ ระบุจำนวนเงิน
 • เลือกยืนยัน

Recent Posts

health-shop
Naturista

Latest Post