ห้ามพลาด! รวมคอร์สออนไลน์ เรียนฟรี มีเกียรติบัตร

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ เพิ่มทักษะด้านธุรกิจ เรียนฟรี พร้อมได้ใบประกาศ สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ

การตลาดในศตวรรษที่ 21

รายวิชาการตลาดในศตวรรษที่ 21 จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับนิยามของการตลาด แนวคิดหลักเกี่ยวกับการตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการตลาดในศตวรรษที่ 21

เริ่มเรียน คลิ๊ก >>
https://mooc.chula.ac.th/courses/10

_______________________

หลักการลงทุน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป

เรียนรู้หลักพื้นฐานของการวางแผนการเงิน ตลอดจนความรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน เพื่อค้นหาบริษัทที่มีพื้นฐานดี น่าลงทุน

เริ่มเรียน คลิ๊ก >>
https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/15/info

_______________________

พื้นฐานการประกอบการยุค 4.0

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้ที่สนใจทั่วไป

รายวิชานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจผ่านการฝึกปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานของการประกอบการ ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบการในยุคปัจจุบัน เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัย มีความรู้พื้นฐานโดยรอบ สามารถก้าวทันนโยบายของรัฐ และการพัฒนาในภาพรวมระดับประเทศ เพื่อพร้อมในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

ผู้เรียนได้รับ ประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 60%

เริ่มเรียน คลิ๊ก >>
https://mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-NW+MOOC11+2019/about

_______________________

Business Foundations Specialization (ภาษาอังกฤษ)

how it works

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และกลยุทธ์ที่จะนำแบรนด์เข้าสู่ตลาด การวิเคราะห์ธุรกิจ การสร้างแรงจูงใจ รวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาในทางธุรกิจ

ผู้เรียนได้รับ ประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ จากUniversity of Pennsylvania

เริ่มเรียน คลิ๊ก >>
https://www.coursera.org/specializations/wharton-business-foundations

_______________________

Fundamentals of digital marketing (ภาษาอังกฤษ)

เรียนรู้พื้นฐาน การตลาดออนไลน์จากชีวิตจริง

เริ่มเรียน คลิ๊ก >>
https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/digital-marketing

_______________________

Enterprise Social Media and Organizational Collaboration (ภาษาอังกฤษ)

กลยุทธ์ทางธุรกิจในการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย จาก Harvard

เริ่มเรียน คลิ๊ก >>
https://www.extension.harvard.edu/course-catalog/courses-by-certificate/

_______________________

ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)

Shanghai Jiao Tong University logo

มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของประเทศจีน ได้ทางออนไลน์ฟรี

เริ่มเรียน คลิ๊ก >>
https://www.coursera.org/learn/intermediate-business-chinese-1

 

 

Recent Posts

health-shop
Naturista

Latest Post