พันธมิตรที่จัดส่งกับทางร้าน idea 108 shop

พันธมิตรที่จัดส่งกับทางร้าน

CODE Logo ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
THP ไปรษณีย์ไทย EMS Thailand Post (EMS)
TP2 ไปรษณีย์ไทย ลงทะเบียน Thailand Post (Register)
NJV นินจาแวน Ninjavan
SCG เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส SCG Yamato Express
SCGF เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ชิล (สินค้าแช่เย็น อุณหภูมิประมาณ 0 °c ถึง 8 °c) SCG Express Chilled (The temperature is about 0 °c to 8 °c)
SCGC เอสซีจี เอ็กซ์เพรส โฟรเซิน (สินค้าแช่แข็ง อุณหภูมิประมาณ 0 °c ถึง -15 °c) SCG Express Frozen (The temperature is about 0 °c to -15 °c)
CJE ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) CJ Logistics
FLE แฟลช เอ็กซ์เพรส Flash Express

 

Recent Posts

health-shop
Naturista

Latest Post